Tagged: resiliència

0

É hora de falar de Nós

Naresh Giangrande comparte algunhas reflexións en col do impacto e potencial do movemento de Transición. Moita xente ao redor deste movemento está a facer actualmente preguntas semellantes nestes tempos turbulentos. Naresh propón o seu punto de vista como parte dunha conversa máis ampla e profunda, en torno a cal será o seguinte paso para o movemento de Transición. Animámosvos a deixar os vosos comentarios para que esta conversa bote a andar.

0

Da fin dun mundo ao renacemento en 2050

[Yves Cochet] As orientacións políticas que se derivan desta análise, resultan ser relativamente doadas de describrir: minimizar os sufrimentos e o número de mortes durante os vindeiros decenios, propondo desde hoxe un proxecto de decrecemento rápido en canto á pegada ecolóxica dos países ricos, do tipo do biorrexionalismo de baixa tecnoloxía (low tech), para a metade da Humanidade que sobreviva nos anos 40.

1

A visión forestal hexemónica

[Xabier Vázquez Pumariño] Se a día de hoxe, por calquera razón xeopolítica ou xeolóxica, como é o Teito do Petróleo, tivésemos que mudar este modelo forestal anti-resiliente e orientalo cara a outro lado, levaría tanto tempo e esforzo que sería inviable, o que nos condea a situacións de inseguridade alimentar, e polo tanto a un colapso social.

0

Decrescimento (também) para marxistas

[Teresa Moure] Um fantasma percorre o mundo. Com certeza, percorre Europa, mas uma afirmação como essa seria hoje insuficiente, quando os satélites e as suas ondas irradiam continuamente para manterem o planeta tele-comunicado. Esse fantasma ainda não tem nome. Alguém chama-o de Decrescimento, alguém sugere etiquetas amplas, como ecologia radical ou profunda, alguém qualifica-o, mais suavemente, de apenas outro mundo possível.

0

«Todo vai colapsar. Entom… preparemo-nos»

Entrevista com Pablo Servigne. O pico do petróleo, as alterações climáticas, a biodiversidade esmorecente … Os cientistas bombardeiam-nos com notícias alarmantes, mas que podemos fazer? Levemo-los a sério dumha vez, recomenda Pablo Servigne, co-autor de “Como todo pode entrar em colapso”. Mas nom ceda ao pânico: mesmo se o caminho nom é fácil, cumpre aceitá-lo, para começar a preparar o mundo de depois.