Tagged: historia

0

Uberizar o rural

[Lucía Vilariño] O mundo rural representa os territorios que seguramente máis teñan sufrido a violencia das políticas hiperdesenrolistas deste longo período, pero aínda sostén unha memoria que segue a estar viva.

0

Corenta tons de gris. O dilema da Humanidade

[Nate Hagens] Ainda resta umha grande possibilidade de futuros benignos e mesmo excelentes que som realizáveis. Mas eles nom chegam sem esforço. O mundo nom esboroou ainda de maneira inevitável, a Grande Simplificaçom acaba de começar.

0

Da fin dun mundo ao renacemento en 2050

[Yves Cochet] As orientacións políticas que se derivan desta análise, resultan ser relativamente doadas de describrir: minimizar os sufrimentos e o número de mortes durante os vindeiros decenios, propondo desde hoxe un proxecto de decrecemento rápido en canto á pegada ecolóxica dos países ricos, do tipo do biorrexionalismo de baixa tecnoloxía (low tech), para a metade da Humanidade que sobreviva nos anos 40.

0

As raízes comunitárias dos movimentos sociais

[Carlos Calvo Varela] Em todas as tradições políticas galeguistas, a democracia paroquial aparece como célula básica da Galiza livre. Está por fazer uma antologia sem preconceitos de todos estes textos políticos, que em conjunto darão uma panorámica mui diferente ―mais “libertária”― da tradição galeguista.

1

A visión forestal hexemónica

[Xabier Vázquez Pumariño] Se a día de hoxe, por calquera razón xeopolítica ou xeolóxica, como é o Teito do Petróleo, tivésemos que mudar este modelo forestal anti-resiliente e orientalo cara a outro lado, levaría tanto tempo e esforzo que sería inviable, o que nos condea a situacións de inseguridade alimentar, e polo tanto a un colapso social.

0

A cantiga das máquinas sem motor

[Ernesto Vázquez Souza] E que passaria no caso de colapso por falta de energia ou desabastecimento prolongado? Não haveria jeito imediato de voltar as máquinas anteriores, porque (…) careceríamos da tecnologia, da maquinaria, da tradição anterior precisa para as fabricar e dar uso.