//

A visión forestal hexemónica

[Xabier Vázquez Pumariño] Se a día de hoxe, por calquera razón xeopolítica ou xeolóxica, como é o Teito do Petróleo, tivésemos que mudar este modelo forestal anti-resiliente e orientalo cara a outro

/

A cantiga das máquinas sem motor

[Ernesto Vázquez Souza] E que passaria no caso de colapso por falta de energia ou desabastecimento prolongado? Não haveria jeito imediato de voltar as máquinas anteriores, porque (...) careceríamos da tecnologia, da