/

Profecías no abismo [VÍDEO]

[Edorta López Rey] Desde a beira do precipicio fálannos os profetas do colapso. En cadansúa linguaxe, ao seu xeito. Mais todos nos din o mesmo, que está a chegar a fin da

/

A cantiga das máquinas sem motor

[Ernesto Vázquez Souza] E que passaria no caso de colapso por falta de energia ou desabastecimento prolongado? Não haveria jeito imediato de voltar as máquinas anteriores, porque (...) careceríamos da tecnologia, da