Tagged: catastrofismo

0

Da fin dun mundo ao renacemento en 2050

[Yves Cochet] As orientacións políticas que se derivan desta análise, resultan ser relativamente doadas de describrir: minimizar os sufrimentos e o número de mortes durante os vindeiros decenios, propondo desde hoxe un proxecto de decrecemento rápido en canto á pegada ecolóxica dos países ricos, do tipo do biorrexionalismo de baixa tecnoloxía (low tech), para a metade da Humanidade que sobreviva nos anos 40.

0

«Todo vai colapsar. Entom… preparemo-nos»

Entrevista com Pablo Servigne. O pico do petróleo, as alterações climáticas, a biodiversidade esmorecente … Os cientistas bombardeiam-nos com notícias alarmantes, mas que podemos fazer? Levemo-los a sério dumha vez, recomenda Pablo Servigne, co-autor de “Como todo pode entrar em colapso”. Mas nom ceda ao pânico: mesmo se o caminho nom é fácil, cumpre aceitá-lo, para começar a preparar o mundo de depois.