/

Profecías no abismo [VÍDEO]

[Edorta López Rey] Desde a beira do precipicio fálannos os profetas do colapso. En cadansúa linguaxe, ao seu xeito. Mais todos nos din o mesmo, que está a chegar a fin da